Chi tiết hỏi đáp:
Câu hỏi Câu hỏi: Người đang làm việc bị gọi triệu tập họp về quân sự
Fullname: PHẠM THỊ THÚY AN | Điện thoại: 0663899.900 | Email: meocon240387@gmail.com | Thời gian: 12/03/2016
Nội dung: Người đang làm việc bị nhà nước gọi họp về quân sự,sau khi đã họp xong quay lại công ty tiếp tục làm viec,vậy những ngày người này nghỉ việc có bị trừ lương hay không?
Trả lời Trả lời
Thời gian: 23/03/2016
Nội dung:

Do câu hỏi bà đặt ra rất chung chung (“bị nhà nước gọi họp về quân sự”). Do vậy, Ban Quản lý không xác định rõ thời gian trên là thời giờ hội họp theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hay thời gian người lao động đang thực hiện nghĩa vụ công dân theo Luật nghĩa vụ quân sự nên Ban quản lý Khu kinh tế không thể trả lời cụ thể cho bà rõ.

Do vậy, Ban Quản lý gợi ý cho bà về trường hợp:

Nếu người lao động tham gia hội họp và được công ty đồng ý thì theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời gian trên được tính vào thời giờ làm việc. Do vậy, người lao động được hưởng đủ lương cho những ngày nghỉ việc đó.

Nếu người lao động thuộc công ty nơi bà đang làm việc đi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi của Nhà nước thì được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo điều 32 Bộ luật lao động 2012. Về tiền lương, chưa có quy định trả lương cho người lao động trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, tại khoản 2, điều 100 Bộ luật lao động 2012 lại quy định: “Người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

 Do đó, để làm rõ vấn đề thắc mắc, bà vui lòng nêu rõ cụ thể để Ban quản lý Khu kinh tế giải đáp.

Các câu hỏi khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: