Chi tiết hỏi đáp:
Câu hỏi Câu hỏi: Hỏi về quy hoạch tại khu công nghiệp Chà Là
Fullname: Trần Thế Đông | Điện thoại: 0919196031 | Email: thedong.trc@gmail.com | Thời gian: 27/08/2019
Nội dung: Khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 2 đã ngưng đầu tư, sao chưa có quyết định và công bố rộng rãi đến người dân, vì tôi là hộ dân có đất trong vùng quy hoạch khó khăn cho sản xuất. Xin cảm ơn.
Trả lời Trả lời
Thời gian: 04/09/2019
Nội dung:

Ban Quản lý Khu kinh tế xin được giải đáp thắc mắc của Ông Trần Thế Đông như sau:

Khu công nghiệp Chà Là được thành lập theo chủ trương của Chính Phủ với quy mô 200 ha. Trong đó giai đoạn 1 của Khu công nghiệp là : 55,014ha.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 của Khu công nghiệp. Tuy nhiên, UBND tỉnh thống nhất dừng việc mở rộng KCN Chà Là giai đoạn 2.

Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét. Khi có quyết định cuối cùng Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp UBND huyện Dương Minh Châu sẽ thông báo đến người dân.

Các câu hỏi khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: