Chi tiết hỏi đáp:
Câu hỏi Câu hỏi: Xin giải đáp thắc mắc về chế độ báo cáo
Fullname: Lê Mỹ Phương | Điện thoại: | Email: myphuong@lgtvn.com | Thời gian: 13/01/2017
Nội dung: Dear anh/chị,
Tôi đang công tác tại công ty TNHH Dệt May Hoa Sen ở khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh có vốn 100% đầu tư nước ngoài.
Do mỗi tháng nhà máy gửi đi rất nhiều báo cáo nên có sự nhầm lẫn và không nhất quán trong việc gửi báo cáo cho đơn vị phòng ban nào cần cụ thể, dẫn đến tình trạng nơi thì không nhận được báo cáo, nơi thì dư thừa.
Các anh chị vui lòng liệt kê cho nhà máy là hàng tháng, hàng quý và hàng năm nhà máy phải gửi đi những báo cáo gì, và cho cụ thể phòng ban nào, địa chỉ email và số điện thoại liên lạc của phòng ban đó. Nhà máy cảm ơn Ban quản lý rất nhiều
Trả lời Trả lời
Thời gian: 06/02/2017
Nội dung:

Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh xin trả lời câu hỏi của chị Mỹ Phương như sau:

Phòng Quản lý Lao động

  1. Hằng năm, phòng quản lý lao động tiếp nhận các báo cáo lao động định kỳ quý 1, 2, 3, 4 (ngày 25/2, 25/5, 25/8, 25/11):
  • Lao động trong nước (mẫu số 7)
  • Lao động nước ngoài (mẫu số 14)
  1. Báo cáo tiền lương, thưởng và nợ lương, thực hiện ngày 25/12:
  • Báo tiền lương và kế hoạch thưởng Tết (mẫu 1)
  • Báo cáo tình hình nợ lương (mẫu 2).
  1. Ngoài ra, Khi có yêu cầu của lãnh đạo Ban hay UBND tỉnh thì có các báo cáo đột xuất khác (được thực hiện khi Phòng có văn bản yêu cầu).

Email: phonglaodongkkt@gmail.com

Điện thoại: 0663.922217.

Phòng Quản lý doanh nghiệp

Báo cáo tháng: (ngày 12 của tháng sau báo cáo)

 + Biểu 1 theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

 + 01-CS/ĐTNN Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

 + 01-CS/NKHH Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa

 + 01-CS/XKHH Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa

 + 01-CS/VĐTƯ Báo cáo hoạt động vốn đầu tư thực hiện

 + 01-CS/SXCN Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp

Báo cáo Quý: (Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo)

 + Biểu 2 theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

Báo cáo năm:  (ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo)

 + Biểu 3 theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

 

Điện thoại: 0663.922218

Email: caodung.ecovn@gmail.com

Người phụ trách: Phạm Thành Thái (0977.324.656)

 

Các câu hỏi khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: